For Company

For Company

MARKA

For Company to zespół szkoleniowo-konsultingowy, wspierający projekty biznesowe od strony marketingu i zarządzania.

PROJEKT

Logo i system identyfikacji wizualnej, wyróżniony w publikacji "Symbol" wydawnictwa Laurence King. Znak, inspirowany escherowską geometrią, jest sferą złożoną z par połączonych ze sobą elementów. Wizualna atrakcyjność sygnetu jest w tym wypadku wartością nadrzędną, choć nie sposób pominąć przy tym atrakcyjnej metafory: udane połączenia - oczywiście biznesowe - tworzą kulę, czyli nieograniczoną figurę doskonałą. 

© Logotypy.com 2023