TPI

TPI

MARKA

Największy polski dostawca rozwiązań pomiarowych dla budownictwa, geodezji i rolnictwa. 

PROJEKT

Jesteśmy autorami identyfikacji wizualnej marki TPI oraz marek pokrewnych. Logo oparte na akronimie, zostało ograniczone trzema kwadratami, symbolizującymi trzy punkty geodezyjne potrzebne do wytyczenia pozycji obiektu w przestrzeni. Techniczna natura marki podkreślona odwołaniem do matematyki i fizyki. 

© Logotypy.com 2023